Административни услуги, предоставяни по електронен път от ИАЛВ

Регистрацията Ви в тази система е необходима, за да ползвате административните услуги достъпни по електронен път, предоставяни от ИАЛВ. Ако компютърът Ви няма инсталиран електронен подпис, моля инсталирайте го и влезте наново в системата, за да се регистрирате.

Регистрация

* Моля отбележете ако сте регистриран от ИАЛВ гроздо-вино производител с 8-цифрен уникален идентификационен номер (УИН)